Ruszają szczepienia przeciw COVID-19 dla ratowników wodnych – lista osób u Prezesa Andrzeja Kręgiela

Zarząd Główny WOPR informuje, że ramach etapu I szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 zostali ujęci ratownicy wodni realizujący lub mający realizować zadania z zakresu ratownictwa wodnego na pływalniach, kąpieliskach, zabezpieczeniach oraz stałych dyżurach ratowniczych, gdzie podejmowane mogą być przez nich działania ratownicze.

Przypominamy, że ratownikiem wodnym jest osoba spełniająca wszystkie warunki art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zasady członkostwa w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określają podmioty samodzielnie.

Ratownicy wodni, którzy będą wykonywać zadania w ww. zakresie proszeni są o pilny kontakt z prezesem Andrzejem Kręgielem.

 

W związku z reżimem sanitarno-epidemiologicznym i zachowaniem zasad bezpieczeństwa informujemy o możliwości opłacania składki na rok 2021 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

Prezes Andrzej –  693 404 993

Biuro oddz. Zawiercie – 511 101 225

 W związku z wprowadzeniem ograniczeń rządowych sobotni Dzień Ratownika/Chrzest Ratownika zostaje odwołany. Od soboty zamknięte zostają także baseny, więc zajęcia pływania WOPR zostają zawieszone.