PILNE!!!

Prosimy członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o zgłaszanie się do udziału w reprezentowaniu WOPR-u podczas szkoleń i prelekcji.

Szczegóły: Prezes Andrzej Kręgiel – Tel: 693 404 993