Bardzo prosimy rodziców dzieci wyjeżdżających na obóz wakacyjny do Serw o sprawdzenie daty ważności dowodu tymczasowego lub paszportu uczestnika. Przypominamy, że konieczne jest zabranie ważnego dokumentu tożsamości.