Powołano nowego członka zarządu- Grzegorza Śrubarczyka