WYBORY – WAŻNE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze❗
Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Zawierciu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków WOPR Zawiercie, które odbędzie się 8 kwietnia 2022r. w Starostwie Powiatowym (sala posiedzeń) w Zawierciu przy ul.Sienkiewicza 34 (wejście od garaży, pierwsza klatka) o godz. 17:00 w I terminie oraz o godz. 17:15 w II terminie w przypadku braku połowy uprawnionych ogólnej liczby. Przypominamy że zgodnie ze statutem czynne i bierne prawo wyborcze na walnym zebraniu posiadają członkowie WOPR Zawiercie opłacający regularnie składki członkowskie oraz mający opłaconą bieżącą składkę członkowską. Bezpośrednio przed zebraniem nie będzie możliwości opłacenia zaległych i bieżących składek członkowskich.