W związku z planowanym, powrotem do wysyłana ratowników wodnych Śląskiego WOPR do Centralnego Ośrodka Szkoleniowego WOPR „Tama”, zwracamy się z informacją mającą na celu wstępne zorientowanie się, ilu ratowników wodnych Śląskiego WOPR może i chce pojechać do ośrodka szkoleniowego „Tama” nad jeziorem Rajgrodzkim na szkolenie na stopnie „centralne”. Informujemy, że wymagania formalne jakie muszą spełniać kandydaci na w/w stopnie zostały określone przez Komisję Szkoleniową WOPR i znajdują się na stronach Zarządu Głównego WOPR pod adresem: http://zgwopr.eu/images/warunki_formalne_na_stopnie_WOPR.pdf