DSR FOCZKI

W dniu 12-12-2005r. przy Drużynie WOPR Zawiercie powstała Dziecięca Sekcja Ratownicza „Foczki”, której celem jest upowszechnianie ratownictwa wodnego wśród dzieci od lat 7-13

Na kierownika sekcji powołano Mariana Pasierba

Szkoleniem zajmują się:

Marian Pasierb; Kazimierz  Lipowicz; Andrzej Kręgiel; Marcin Palmowski

Sekcja uczestniczy w różnego rodzaju Dziecięcych Sekcji Ratownictwa Wodnego Śląskiego WOPR.

Od w/w okresu w Śląskim WOPR powstało 6 drużyn DSRW – drużyny te spotykają się kilka razy w roku, aby swoje umiejętności wykazywały w tkzw. potyczkach sportowych.

Dzieci z sekcji dziecięcej w wieku 12 lat przechodzą na kurs młodszego ratownika itd.

Obecnie  (po wyborach w 2017r do zarządu) nastąpiła reorganizacja  ze względu na ograniczony  napływ dzieci do sekcji.

Sekcja została podzielona na grupy wiekowe.

Kierownik Sekcji – Marian Pasierb

Z-ca kier –  Monika Ogorzałek , Tobiasz Błeszyński

Instruktorzy: Marcin Palmowski, Andrzej Kręgiel,

Asystenci instruktorów:

Giziński Igor, Gizińska Wiktoria , Seweryn Cezary, Osys Oskar, Michalski Dorian

Zajęcia odbywają się:

Wtorek: od 15:30 do 16:30 i od 16:30 do 17:00;

Sobota: od 10 do 11 i od 11 do 12

od 12 do 13 wyłącznie dla MR, R i W.

Uwaga ! wszyscy członkowie wpłacający składki na 2018r w związku z często pojawiającymi się błędami i problemami z wprowadzeniem do bazy danych, prosimy przed wpłatą składki o wcześniejszy kontakt z kierownikiem biura.