Jak zostać ratownikiem

Jak zostać ratownikiem WOPR?

Każdy, kto chce chronić życie kąpiących się osób, musi najpierw zdać kurs na stopień Młodszego Ratownika WOPR. Po kolejnym kursie otrzymuje się stopień Ratownika WOPR, umożliwiający samodzielną pracę na kąpieliskach, a dalej – Starszego Ratownika WOPR.

Po osiągnięciu tego ostatniego stopnia można się starać o stopnie instruktorskie, uprawniające do nauki ratownictwa wodnego. 

Od czego zacząć?

1. Skontaktuj się  z  jednostką WOPR  ZAWIERCIE,  tam otrzymasz deklarację członkowską.

Po jej wypełnieniu, przekazaniu dwóch zdjęć i opłaceniu składki, otrzymasz legitymację członka WOPR. Jeśli jesteś niepełnoletnia/ni, musisz posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Teraz możesz przystąpić do kursu na stopień Młodszego Ratownika. W tym celu zobowiązany jesteś:

– uzyskać poświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w charakterze ratownika
– posiadać kartę pływacką

3. Kolejnym krokiem jest pozytywne zdanie egzaminu sprawnościowego. Składają się na niego:

– przepłynięcie dystansu 50 m stylem dowolnym w czasie poniżej 50 sekund
– przepłynięcie pod wodą minimum 15 metrów (start z powierzchni wody)
– wykazanie się umiejętnością pływania na plecach z pracą nóg do stylu „żabki” na dystansie 25 metrów.

4. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wstępnego czeka Cię 50-godzinny kurs, w tym 35 godzin zajęć praktycznych (doskonalenie pływania, nauka holowania, nurkowania, posługiwanie się sprzętem ratowniczym) i 15 godzin zajęć teoretycznych (hydrologia, zagadnienia prawne, pierwsza pomoc, zabiegi reanimacyjne). 

5. Kurs na stopień Młodszego Ratownika kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.