Porażenie prądem

Porażenie prądem – pierwsza pomoc. Czyli jak udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem.

 

Powszechne stosowanie energii elektrycznej we wszystkich dziedzinach techniki i w życiu codziennym niesie oprócz wielu korzyści również wiele zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak i dla jego środowiska pracy i życia. 
Niewłaściwie eksploatowane urządzenia elektryczne mogą powodować porażenia, awarie, pożary i wybuchy. 

Poznaj jak pomóc osobie porażonej prądem… 

Objawy porażenia prądem

 • Ból
 • Poparzenia skóry
 • Zaburzenia w oddychaniu
 • Utrata przytomności

Jak udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem.

 1. Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem, zanim nie odłączy się jej od źródła prądu. Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie. Użyj do tego przedmiotu który nie przewodzi prądu (np. drewnianego kija od szczotki), odsuń kabel elektryczny od poszkodowanego.
 2. Sprawdź stan poszkodowanego
  • Czy jest przytomny
  • Czy oddycha
 3. Wezwij Pogotowie Ratunkowe nr tel to 999 lub 112
 4. Jeśli ratowany nie oddycha przystąp do reanimacji
 5. Jeśli ratowany jest nieprzytomny, ale oddycha, ułóż go w pozycji bocznej.
 6. Załóż opatrunek na oparzone miejsce.
 7. Zostań z poszkodowanym do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego i przejęcia opieki na poszkodowanym.

Źródło: http://www.pierwszapomoc.net.pl