Składki

Składki członkowskie

 

  • Zgodnie z uchwałą zarządu, składki członkowskie na następny rok kalendarzowy należy, uregulować do końca bieżącego roku kalendarzowego np; za rok 2019 regulujemy przed upływem roku 2018, itd.
  • Zgodnie z wytycznymi przepisami ratownicy, członkowie WOPR na dzień pierwszego stycznia nowego roku muszą posiadać ważną legitymacje WOPR .
  • Składka członkowska wynosi 60 zł , płatna po wyznaczonym terminie 60 +30=90 wynika to 
    z systemu ewidencji komputerowej.
  • Zgodnie ze statutem członkowie WOPR zalegający ze składką roczną dłużej niż 24 miesiące zostają automatycznie skreśleni z systemu ewidencji WOPR.

 

 

Składkę roczną WOPR proszę wpłacać na konto naszego oddziału:

51 1160 2202 0000 0000 6937 1861