Składki

Składki członkowskie

 

  • Zgodnie z uchwałą zarządu, składki członkowskie na następny rok kalendarzowy należy, uregulować do końca bieżącego roku kalendarzowego np; za rok 2022 regulujemy przed upływem roku 2021, itd.
  • Zgodnie z wytycznymi przepisami ratownicy, członkowie WOPR na dzień pierwszego stycznia nowego roku muszą posiadać ważną legitymacje WOPR .
  • Składka członkowska wynosi 70 zł , płatna po wyznaczonym terminie 70zł + 30zł = 100zł  wynika to z systemu ewidencji komputerowej.
  • Zgodnie ze statutem członkowie WOPR zalegający ze składką roczną dłużej niż 24 miesiące zostają automatycznie skreśleni z systemu ewidencji WOPR.