Wykaz prowadzących zajęcia

na rok szkolny 2018/2019

1. Kręgiel Andrzej      – instruktor Prezes WOPR

2. Pasierb Marian       – kier I drużyny DSRW

3. Ogorzałek Monika – kier II drużyny DSRW

4. Palmowski Marcin – instruktor

5. Kuraś Aleksandra – instruktor

6. Szkoleniowiec: Szczepanek Milena, Śrubarczyk Grzegorz, Domański Łukasz

Zajęcia DSRW Foczki od 12.02 do 23.02.2019odwołane z powodu ustawienia toru przeszkód na basenie.