K A M I Z E L K I ! ! !

DRODZY KOLEŻANKI I KOLEDZY PILNIE PROSIMY O ZWROT DO MAGAZYNU WYPOŻYCZONYCH KAMIZELEK!!!