Zarząd WOPR Zawiercie kieruje słowa uznania i podziękowania dla osób, które w minionym roku aktywnie uczestniczyły w działaniach WOPR-u oraz angażowały się w organizację, zawodów, spotkań ratowników i imprez plenerowych. Jednocześnie przypomina, że Zarząd WOPR Zawiercie jest gospodarzem każdego przedsięwzięcia organizowanego z ramienia organizacji. Na członkach Zarządu spoczywa obowiązek nie tylko uczestniczenia w organizowanych inicjatywach, ale przede wszystkim służenia pomocą oraz wsparciem na każdym etapie ich powstawania.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym, pozostałych proszę o współpracę dla wspólnego dobra lokalnej młodzieży. Przykład idzie z góry, więc pokażmy, że można.

W związku z zakończeniem sezonu wodniackiego zapraszam serdecznie wszystkie osoby: ratowników, młodszych ratowników, sekcję Foczek oraz członków Zarządu zaangażowane w życie i działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu do współpracy w myśl motto: DZIAŁAMY WSPÓLNIE DLA WOPRU. Do zrobienia jest dużo, ale na tą chwilę należy zakonserwować sprzęt i zabezpieczyć go przez nadchodzącą zimą, aby w przyszłym roku mógł bez zarzutu służyć nam wszystkim w podnoszeniu kwalifikacji oraz rekreacji.

Projekt: DZIAŁAMY WSPÓLNIE DLA WOPRU

Termin: 26 października 2019r.

Kontakt: Andrzej 693 404 993

Na stronie internetowej http://wopr.zawiercie.eu/ została zamieszczona KARTA KWALIFIKACYJNA skierowana do uczestników obozu zimowego w Jaworzynce. Ze względów organizacyjnych osoby wpisane na listę proszone są do złożenia wypełnionych kart do 11 listopada.

 

W sobotę 5 października na terenie basenu w Blanowicach odbył się Chrzest Ratowników WOPR Zawiercie. Uroczystość została objęta honorowym patronatem Prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego.

Kilkunastu młodszych ratowników i ratowników wodnych złożyło w sobotę uroczyste ślubowanie:
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki:
• rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR;
• ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach;
• dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR;
• wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach.”

Wszyscy ratownicy z rąk prezydenta Łukasza Konarskiego oraz prezesa WOPR Zawiercie Andrzeja Kręgiela odebrali legitymacje. W grono wodniackiej społeczności przyjęli swoich młodszych kolegów ratownicy z poprzednich lat. Specjalnie na sobotnią okoliczność przygotowali chrzest, który długo zostanie w pamięci uczestników plenerowego spotkania. Na zakończenie uroczystość przyszedł czas na pyszny poczęstunek, który w dużej części przygotowali rodzice.

WOPR Zawiercie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w organizację sobotniego spotkania, dzięki któremu najmłodsi mieszkańcy Gminy Zawiercie mieli możliwość w uroczysty sposób zakończyć kolejny etap szkolenia ratowniczego.