PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY

Zarząd WOPR Zawiercie kieruje słowa uznania i podziękowania dla osób, które w minionym roku aktywnie uczestniczyły w działaniach WOPR-u oraz angażowały się w organizację, zawodów, spotkań ratowników i imprez plenerowych. Jednocześnie przypomina, że Zarząd WOPR Zawiercie jest gospodarzem każdego przedsięwzięcia organizowanego z ramienia organizacji. Na członkach Zarządu spoczywa obowiązek nie tylko uczestniczenia w organizowanych inicjatywach, ale przede wszystkim służenia pomocą oraz wsparciem na każdym etapie ich powstawania.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym, pozostałych proszę o współpracę dla wspólnego dobra lokalnej młodzieży. Przykład idzie z góry, więc pokażmy, że można.