PILNE!!!!

UWAGA RODZICE!
W sobotę 14 grudnia o godz. 8:00 w Miejskim Ośrodku Kultury
„Centrum” w Zawierciu sala 307 odbędzie się spotkanie
organizacyjne rodziców i opiekunów, których dzieci
wyjeżdżają w styczniu na obóz do Jaworzynki.
Podczas spotkania odbędzie się zbiórka pozostałej kwoty
należności za pobyt. Zapraszamy wszystkich rodziców,
obecność obowiązkowa, gdyż należy podpisać zgody oraz regulamin obozu. Prosimy o dostarczenie na zebranie ksero legitymacji szkolnych dzieci. Zapraszamy serdecznie.