Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania sołtysowi Siamoszyc, który w minionym tygodniu przekazał na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu profesjonalny sprzęt do nurkowania. Ekwipunek przez kilka lat wykorzystywany był do prywatnych celów podczas rodzinnych wypoczynków. Teraz sprzęt służył będzie młodzieży i ratownikom do podnoszenia umiejętności ratowniczych, co z kolei przyczyni się do bezpieczeństwa osób korzystających z lokalnych akwenów wodnych i basenów. Dziękujemy.