Zapraszamy w sobotę 18.09.2021 godz.8.30 na spotkanie organizacyjne przed wejściem na krytą pływalnie Dziecięcą Sekcje Ratowniczą ,Młodszych Ratowników ,Ratowników oraz osoby nowo wstępujące do DSR i kursy ratownicze .info; 693 404 993