Wykaz członków WOPR Oddział Zawiercie którzy w pełni nie zaliczyli egzaminów na ratowników młodszych i wodnych;

nr ew:    43042/S      42548/S     43993/S      45865/S      

                46298/S      39772/S      44729/S     46031/S

Jeżeli z w/w jest ktoś przygotowany to w dniu 17 lipca godzina 12.00 po uprzednim zgłoszeniu do 15 lipca może przystąpić do powtórnego egzaminu.

Jeżeli jest ktoś przygotowany to zgłasza gotowość przystąpienia do egzaminu poprawkowego.