Siedziba

Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Oddział Powiatowy w Zawierciu

42 – 400 Zawiercie, ul. Wenecka 16a tel. 693 404 993   511 101 225

e-mail: andrzej.wopr@interia.pl

NIP: 634 – 17 – 91 – 767

BANK MILLENNIUM S.A. 51 1160 2202 0000 0000 6937 1861