Usługi

OFERTA WYKONYWANYCH USŁUG:

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP I PPOŻ ( grupa min. 6 osobowa )

KURS PIERWSZA POMOC ( grupa min. 6 osobowa )

PRACE WYSOKOŚCIOWE Z UŻYCIEM TECHNIK LINOWYCH

( roboty budowlane, odśnieżanie śniegu, konserwacja kominów i urządzeń wentylacyjnych na wysokości )

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ ANIMATORA GIER I ZABAW ( bezpieczne dziecko )

ZABEZPIECZANIE IMPREZ MASOWYCH W DNIACH WOLNYCH OD PRACY

( opieka przedmedyczna )

NAUKA PŁYWANIA, NURKOWANIA DLA PRACOWNIKÓW PO GODZINACH PRACY ( dotyczy dzieci i dorosłych )